SB SUSIRINKIMAS

2011.05.14 vyks sodų bendrijos „Smiltelė“ narių susirinkimas (pas pirmininkę). Kažkodėl šios informacijos pirmininkė neskelbia skelbimų lentoje. Dalyvaukime aktyviai!

VST INFORMACIJA

SODININKAI RAGINAMI ATIDŽIAI TIKRINTI POTENCIALŲ BENDRIJOS ELEKTROS TINKLO PIRKĖJĄ. Pasirodžius informacijai apie sodininkų bendrijų elektros tinklų išpirkimą, kurį ketina vykdyti privačios ne energetikos bendrovės, AB Rytų skirstomieji tinklai ir AB „VST" rekomenduoja sodininkams dėmesingai patikrinti potencialų pirkėją.

SB ELEKTROS TINKLAI TURI BŪTI IŠPIRKTI

Energetikos ministras Arvydas Sekmokas davė nurodymą skirstomųjų tinklų bendrovių vadovams, kad šie pateiktų planą, kiek šiemet bus išpirkta sodininkų bendrijoms priklausančių elektros tinklų.
Ministras pareikalavo, kad iki metų pabaigos būtų išpirkta didžioji dalis sodininkų elektros tinklų, jie turi būti išpirkti esamos techninės būklės ir negali būti įvertinti minusine verte.

KONFERENCIJA

2009-05-25 surengta Aplinkos apsaugos komiteto konferencija. Čia buvo keliamos ir aptariamos sodininkų bendrijų problemos, jų sprendimo būdai. Visą konferenciją galite pažiūrėti čia.

SODININKŲ BENDRIJŲ ĮSTATYMAS

Ištrauka iš LIETUVOS RESPUBLIKOS SODININKŲ BENDRIJŲ ĮSTATYMO:
Bendrijos narių susirinkimas gali priimti sprendimus ir yra laikomas įvykusiu, kai jame dalyvauja daugiau kaip 1/2 bendrijos narių.

Surinkti turinį
Sukurta 2010 Rali